Có 1 kết quả:

Lù dé wéi xī gǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ludwigshafen am Rhein, German city on the Rhine opposite Mannheim