Có 1 kết quả:

lù biāo

1/1

lù biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a roadsign