Có 1 kết quả:

lù kuàng

1/1

lù kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

road condition(s) (e.g. surface, traffic flow etc)