Có 1 kết quả:

Lù huán

1/1

Lù huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Coloane, an island of Macao