Có 1 kết quả:

lù guǐ

1/1

lù guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

track (railroad, streetcar etc)