Có 1 kết quả:

tiào sǎn

1/1

tiào sǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to parachute
(2) to bail out
(3) parachute jumping