Có 1 kết quả:

tiào chū huǒ kēng

1/1

tiào chū huǒ kēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to jump out of a fire pit (idiom); to escape from a living hell
(2) to free oneself from a life of torture