Có 1 kết quả:

tiào chū fǔ dǐ jìn huǒ kēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

out of the frying pan into the fire (idiom)