Có 1 kết quả:

tiào dǎng

1/1

tiào dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a car) to slip out of gear
(2) to pop out of gear