Có 1 kết quả:

tiào pí jīn

1/1

tiào pí jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to play rubber band jump rope