Có 1 kết quả:

tiào zhá

1/1

tiào zhá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a circuit breaker or switch) to trip