Có 1 kết quả:

tiào gāo

1/1

tiào gāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high jump (athletics)