Có 1 kết quả:

jī shēn

1/1

jī shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rise (in society)