Có 1 kết quả:

chóu chú

1/1

chóu chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 躊躇|踌躇[chou2 chu2]