Có 1 kết quả:

tà diàn

1/1

tà diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) floor mat
(2) bathroom mat
(3) car mat
(4) doormat