Có 1 kết quả:

tà bǎn chē

1/1

tà bǎn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scooter