Có 1 kết quả:

tà chē ㄊㄚˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) treadwheel
(2) treadmill