Có 1 kết quả:

tà xuě xún méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to walk in the snow to view the flowering plum