Có 1 kết quả:

chí

1/1

chí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: trì trù 踟躊)

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) § Xem “trì trù” 踟躕.

Từ điển Thiều Chửu

① Trì trù 踟躕 lần lữa, dùng dằng, chần chừ không bước đi được.

Từ điển Trần Văn Chánh

【踟

Từ điển Trung-Anh

(1) hesitating
(2) undecided
(3) hesitant

Từ ghép 8