Có 1 kết quả:

tī jiǎo bǎn

1/1

tī jiǎo bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) baseboard
(2) skirting board