Có 1 kết quả:

tī jiǎo xiàn

1/1

tī jiǎo xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

skirting board