Có 1 kết quả:

tī mǎ cì

1/1

tī mǎ cì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

horse spur