Có 1 kết quả:

zōng yǐng

1/1

zōng yǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trace
(2) vestige
(3) presence