Có 1 kết quả:

diér yā zi ㄧㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to run away
(2) to escape