Có 1 kết quả:

niè jī

1/1

niè jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

silk loom with a foot peddle