Có 1 kết quả:

niè dēng

1/1

niè dēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go up