Có 1 kết quả:

niè zhe jiǎo ㄋㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to tiptoe