Có 1 kết quả:

niè gēn

1/1

niè gēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

too large or small for the feet (of shoes)