Có 1 kết quả:

cù méi

1/1

cù méi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to frown