Có 1 kết quả:

bèng bèngr chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

motor tricycle (onom. bang-bang car)