Có 1 kết quả:

dēng zi

1/1

dēng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pedal