Có 1 kết quả:

dùn mǎ bù

1/1

dùn mǎ bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do a martial-art squat