Có 1 kết quả:

dùn mǎ bù ㄉㄨㄣˋ ㄇㄚˇ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to do a martial-art squat