Có 1 kết quả:

cù jū

1/1

cù jū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 蹴鞠[cu4 ju1]

Một số bài thơ có sử dụng