Có 1 kết quả:

cù jū

1/1

cù jū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cuju, ancient Chinese football (soccer)