Có 1 kết quả:

cuān shēng

1/1

cuān shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise rapidly
(2) to shoot up