Có 1 kết quả:

cuān téng ㄘㄨㄢ ㄊㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to jump about wildly (coll.)