Có 1 kết quả:

niè lǚ ㄋㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to wear shoes

Một số bài thơ có sử dụng