Có 1 kết quả:

niè shǒu niè jiǎo ㄋㄧㄝˋ ㄕㄡˇ ㄋㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to walk quietly on tiptoe (idiom)