Có 1 kết quả:

niè jiǎo gēn ㄋㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to walk cautiously in order not to make noise