Có 1 kết quả:

niè dié ㄋㄧㄝˋ ㄉㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to walk with mincing steps