Có 1 kết quả:

cuān téng

1/1

cuān téng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to jump about wildly (coll.)