Có 1 kết quả:

shēn fèn kǎ

1/1

shēn fèn kǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) identity card
(2) ID card