Có 1 kết quả:

shēn zi gǔ

1/1

shēn zi gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) posture
(2) upright posture