Có 1 kết quả:

shēn xīn jù pí

1/1

shēn xīn jù pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

physically and emotionally exhausted