Có 1 kết quả:

shēn tài

1/1

shēn tài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pose
(2) figure
(3) attitude