Có 1 kết quả:

shēn wú fēn wén ㄕㄣ ㄨˊ ㄈㄣ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

penniless (idiom)