Có 1 kết quả:

shēn bǎnr

1/1

shēn bǎnr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 身板[shen1 ban3]