Có 1 kết quả:

shēn fǎ

1/1

shēn fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pose or motion of one's body in martial arts

Một số bài thơ có sử dụng