Có 1 kết quả:

shēn zhuó ㄕㄣ ㄓㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to wear