Có 1 kết quả:

shēn qīng rú yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

as lithe as a swallow (of athlete or beautiful girl)